Direct Foam Extra 5 litrů

Pěna pro rychlou dezinfekci a čištění jemných povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků.
Bezalkoholová pěna určena k přímému použití, vhodná pro mytí a dezinfekci neinvazivního lékařského vybavení citlivého na alkohol. Účinkuje do minuty.

Použití: Direct Foam Extra pěna se doporučuje pro dezinfekci různých povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ze skla, porcelánu, kovu, pryže, plastů a akrylového skla. Může být použita v jednotce intenzivní péče a operačním sále, pro dezinfekci zdravotnického zařízení, rehabilitačního vybavení, křesel, inkubátorů a lamp. Neobsahuje aldehydy a fosforečnany, takže nedochází k odbarvení dezinfikovaných povrchů. Má příjemnou vůni. Produkt má kladné stanovisko „Centrum Zdrowia Dziecka nr 43 / DKJ / 2016“.

Návod k použití: Výrobek je opatřen dvojitou koncovkou pro sprej a pěnu. Doporučuje se rozptýlit produkt ve formě pěny. Nastříkejte na povrch ze vzdálenosti 20–30 cm, což zajistí plné pokrytí. Odstraňte přebytek přípravku, například pomocí jednorázové utěrky. Povrch nevyžaduje oplachování vodou. Pro dezinfekci obzvláště jemných povrchů (např. přírodní kůže) se doporučuje provést test na neviditelném místě. Výrobek určený pro použití profesionálním uživatelem.

Mikrobiologická účinnost: Bakterie (včetně MRSA) podle EN 13727: 1 min. Houby (C.albicans) podle EN 13624: 1 min. Bakterie tuberkulózy (M.terrae) podle EN 14348: 5 min*, 10 min. Viry (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, chřipkový virus, Herpes simplex, Ebola) podle EN 14476: 1 min. (*znamená nízké ekologické zatížení).

Složení: 100 g roztoku obsahuje: 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N­ dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo). alfa.-[2-(didecylmetyloamino) etylo]-. omega.-hydroksy-,propanian (sůl) (CAS:94667-33-1).

Bezpečnostní opatření: Dráždí kůži. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽI: Opláchněte velkým množstvím vody. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, a odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.

Podle nařízení. 648/2004: <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. Složení vonné látky (LIMONE). Povrchově aktivní látky splňují požadavky biologického rozkladu v souladu s nařízením. 648/2004.

Spektrum Normy wg EN 14885 Zatížení nízké Zatížení vysoké
Baktérie (včetně MRSA) EN 13727 60 sek. 60 sek.
EN 16615 60 sek. 3 min.
Houby (C. albicans) EN 13624 60 sek. 60 sek.
EN 16615 60 sek. 60 sek.
Baktérie tuberkulózy (M. terrae) EN 14348 5 min. 10 min.
Viry (včetně HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola) EN 14476 60 sek. 60 sek.