Direct Wipes NA refill

Bezalkoholové ubrousky pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.
Bezalkoholické ubrousky pro čištění a dezinfekci, speciálně určené pro povrchy neinvazivních zdravotnických prostředků citlivých na alkohol. Účinkují do minuty.

Použití: Direct Wipes NA se doporučuje zejména pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků z plastu, akrylátového skla, nerezové oceli, kovu, hliníku, pryže a porcelánu. Mohou být použity v jednotce intenzivní péče a operačním sále, pro dezinfekci zdravotnického zařízení, rehabilitačních zařízení, křesel, inkubátorů, hlavic USG a lamp určených pro léčbu. Neobsahují aldehydy a fosfáty, díky nimž nepřebarvují dezinfikované povrchy. Mají příjemnou vůni.

Návod k použití: Vyjměte ubrousek z obalu a utřete s ním dezinfikovaný povrch. Opatrně zavřete víko dózy. Po otevření spotřebujte do 30 dnů. Nepoužívejte, pokud je ubrousek suchý. Povrch nevyžaduje oplachování vodou. V případě obzvláště citlivých povrchů se doporučuje testovat na neviditelném místě. Výrobek je určen pro použití profesionálním uživatelem.
Mikrobiologická účinnost: Bakterie (včetně MRSA) podle EN 13727: 1 min. Houby (C. albicans) podle EN 13624: 1 min. Bakterie tuberkulózy (M. terrae) podle EN 14348: 5 min*, 10 min. Viry (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, chřipkový virus, Herpes simplex, Ebola) podle EN 14476: 1 min. (* znamená nízké ekologické zatížení).

Složení: 100 kusů obsahuje: 173 g roztoku. 100 g roztoku obsahuje: 0,15 g N-(3-aminopropylo)-N­ dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 0,14 g Poli (oksy-1,2-etanodilo). alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-. omega.-hydroxy-,propanian (sůl) (CAS:94667-33-1).

Bezpečnostní opatření: Dráždí kůži. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ: Opláchněte velkým množstvím vody. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Podle nařízení. 648/2004: <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. Složení vonné látky (LIMONE). Povrchově aktivní látky splňují požadavky biologického rozkladu v souladu s nařízením. 648/2004.

Spektrum Normy wg EN 14885 Zatížení nízké Zatížení vysoké
Baktérie (včetně MRSA) EN 13727 60 sek. 60 sek.
EN 16615 60 sek. 60 sek.
Houby (C. albicans) EN 13624 60 sek. 60 sek.
EN 16615 60 sek. 60 sek.
Baktérie tuberkulózy (M. terrae) EN 14348 5 min. 10 min.
Viry (Vaccinia, Ebola, Herpes Siplex, HIV, HBV, HCV) EN 14476 60 sek. 60 sek.